ჩვენი ექსპერტების მიერ მომზადდა გზამკვლევი სახელმძღვანელო გაეროს დემოკრატიის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის - “დემოკრატიის ხელშეწყობა საქართველოში პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ახალგაზრდა წევრების გაძლიერების გზით” ფარგლებში. პრეზენტაცია გაიმართება 2014 წლის 26 სექტემბერს, დასკვნით კონფერენციაზე. ვრცლად
2013 წლის 21 მაისს და 7 ივნისს, თბილისში, სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში და მაასტრიხტის უნივერსიტეტში, სოციალური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრის, მაასტრიხტის უნივერსიტეტის და კიელის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის ეგიდით ჩატარდა კონფერენციები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში
ვრცლად

შავი ზღვის აუზის ერთობლივ პროგრამაში, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის სამეზობლო პარტნიორობის ინსტრუმენტს, დაფინასდა 3 პროექტი, სადაც ჩვენი ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს რუმინეთის, ბულგარეთის, საბერძნეთის, თურქეთის, უკრაინის, მოლდოვასა და სომხეთის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ვრცლად

დოქტორ გიორგი ივანიაშვილ-ორბელიანს მიენიჭა მიწვეული პროფესორის სტიპენდია ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში. პროგრამის ფარგლებში, იგი გამოსცემს წიგნს - "პოსტ- საბჭოთა დემოკრატიული ტრანზიციის პარადიგმების ახალი თეორიული გააზრება"
ვრცლად